کاشت موی طبیعی

کاشت مو کاشت مو ، کاشت مو طبیعی ، روشهای کاشت مو در مورد روش های کاشت در نواحی طاس یا کم پشت سر یا ناحیه گیرنده(Recipient Area)می توان گفت که تقریبا تمامی تکنیک ها بجز تکنیک اسلیت گرافت (Slit Graft)که شامل ایجاد سوراخ با تیغ ها یا سوزن های ظریف در ناحیه گیرنده و اطلاعت بیشتر دربارهکاشت موی طبیعی[…]

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی جراحی بینی یکی از عمل های زیبایی جهت تناسب اعضای چهره است که امروزه افراد زیادی این جراحی زیبایی را انجام می دهند و شاهد زیبا تر شدن چهره شان هستند. برای انجام جراحی بینی باید نکاتی را رعایت کرد تا بتوان به نتیجه ای مطلوب رسید. یکی از نکاتی که باید اطلاعت بیشتر دربارهجراحی بینی گوشتی[…]