کاشت موی طبیعی

کاشت مو کاشت مو ، کاشت مو طبیعی ، روشهای کاشت مو در مورد روش های کاشت در نواحی طاس یا کم پشت سر یا ناحیه گیرنده(Recipient Area)می توان گفت که تقریبا تمامی تکنیک ها بجز تکنیک اسلیت گرافت (Slit Graft)که شامل ایجاد سوراخ با تیغ ها یا سوزن های ظریف در ناحیه گیرنده و اطلاعت بیشتر دربارهکاشت موی طبیعی[…]