چه کسانی نمی توانند جراحی زیبایی واژن انجام دهند؟

محدودیت جراحی زیبایی واژن : جراحی زیبایی واژن | جراحی زیبایی زنان خوشبختانه در خصوص جراحی زیبایی واژن (زیبا سازی واژن) استثایی برای بانوان وجود ندارد ، اما در زمانی که بانوان به بیماریهای خاصی نظیر بیماری موضعی و یا سیستمیک مبتلا هستند نمی توان عمل زیبایی واژن را انجام داد . لازم به ذکر اطلاعت بیشتر دربارهچه کسانی نمی توانند جراحی زیبایی واژن انجام دهند؟[…]