برداشتن اسپلینت بینی

برداشتن اسپلینت بینی اسپلینت یک نوع محافظ بینی می باشد که به شکل پلاستیک است و در روزهای اولیه بعد از جراحی بینی ، روی بینی قرار می گیرد . وظیفه این اسپلینت ترمیم غضروف ها و استخوان ها می باشد و باعث می شود که استخوان ها دچار جابه جایی نشود . مدت زمان اطلاعت بیشتر دربارهبرداشتن اسپلینت بینی[…]