تفاوت سابسیژن با میکرونیدلینگ

تفاوت سابسیژن با میکرونیدلینگ   جهت اینکه تمام جای جوش و اسکار باقی مانده از بین روند می توان هم از روش سابسیژن و هم از میکرونیدلینگ استفاده کرد . به صورت کلی جای جوش به سه دسته مختلف تقسیم می شود که راج ترین آن اسکار آتروفیک می باشد که در سطح پوست به اطلاعت بیشتر دربارهتفاوت سابسیژن با میکرونیدلینگ[…]