تزریق کورتون در جراحی بینی

تزریق کورتون در جراحی بینی  یکی از راههای از بین رفتن ورم بینی محسوب می شود تا هر چه سریعتر بتوانیم شاهد نتیجه عمل باشیم .در این مقاله دکتر طاهری نیا درباره ی زمان مناسب تزریق کورتون ، زمان اثربخشی و فواصل میان تزریقات مکرر به صورت مختصر توضیح خواهند داد. چه مواقعی کورتون تزریق می شود؟ 1. اطلاعت بیشتر دربارهتزریق کورتون در جراحی بینی[…]