درمان روابط جنسی دردناک

درمان روابط جنسی دردناک متخصص زنان بسیاری از خانم هایی که حین روابط جنسی  درد دارند عضلات و بافت پیوندی لگن ، زیر دل ، ران ، کشاله ران و باسنشان سفت و تحریک پذیر است .فیزیوتراپی کف لگن به کاهش این سفتی عضلات کمک می کند این فیزیوتراپی با فیزیوتراپی کمر یا زانو که اطلاعت بیشتر دربارهدرمان روابط جنسی دردناک[…]