جراحی زیبایی چانه

جراحی زیبایی چانه جراحی بینی در مشهد جراحی پلاستیک چانه یا “ منتوپلاستی ” روشی است که شکل چانه را با زیبایی شناسی صورت تغییر می دهند. این عارضه ممکن است شامل تغییر شکل چانه، کاهش چانه و یا حتی افزایش چانه باشد. جراح در اغلب مواقع جراحی چانه را برای افرادی که رینوپلاستی انجام اطلاعت بیشتر دربارهجراحی زیبایی چانه[…]