سرطان کولون

سرطان کولون چیست؟ سرطان دسته ای از بیماری ها است که مشخصه ی اصلی آن تولید و رشد بیش از حد سلول است رشد این سلول ها را می توان در آزمایشگاه متوجه سد . زمانی که در روده بزرگ تولید بیش از حد سلول ها  به وجود بیاید سرطان کولون فرد را مبتلا می اطلاعت بیشتر دربارهسرطان کولون[…]