پروتز سینه و شیردهی

پروتز سینه و شیردهی از مهم ترین نگرانی خانم هایی که سینه های کوچک دارند و می خواهند جراحی پروتز سینه انجام دهند شیردهی بعد از عمل است که ما در اینجا ما به توضیح این مبحث می پردازیم جراحی پروتز سینه انجام این جراحی موجب زیبایی اندام و افزایش اعتماد بنفس افراد می شود  و اطلاعت بیشتر دربارهپروتز سینه و شیردهی[…]

جراحی سینه

جراحی کوچک کردن سینه بزرگی سینه یکی از علل شایع انجام عمل جراحی سینه می باشد زیرا بزرگی سینه باعث درد گردن , شانه و پشت کرختی دست ها شده و همچنین باعث تعریق و عفونت های قارچی زیر چین سینه می شود و همچنین سینه های بزرگ در محدود کردن فعالیت های بدنی افراد اطلاعت بیشتر دربارهجراحی سینه[…]