جراحی بینی در نژادهای خاص

جراحی بینی در نژادهای خاص یکی از جراحی های زیبایی که در سراسر دنیا مورد استقبال مردم می باشد، جراحی بینی است. ایران به دلیل انجام تعداد زیادی از این جراحی در رتبه اول دنیا قرار دارد. از دیرباز هر کدام از قسمتهای مختلف دنیا دارای شکل ظاهری خاص خود می باشند. به همین دلیل اطلاعت بیشتر دربارهجراحی بینی در نژادهای خاص[…]

عمل بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی از مهمترین خصوصیات بینی های گوشتی، پوست ضخیم بینی می باشد، از همین رو جراحی بینی گوشتی کمی تکنیکال تر و دشوارتر از جراحی بینی استخوانی می باشد. جراح بینی نیز نقش بسزایی در نتیجه جراحی بینی گوشتی ایفا می کند. در روش های قدیمی تر بیشتر از روش کاهنده استفاده می اطلاعت بیشتر دربارهعمل بینی گوشتی[…]

جراحی بینی استخوانی

جراحی زیبایی بینی تفاوت جراحی بینی باز و بسته جراحی بینی طبیعی به دو طریق ممکن است: روش باز و روش بسته که هریک از این روش ها طبق تشخیص پزشک متخصص انتخاب و انجام می شود. برخی پزشکان برش را در داخل سوراخ های بینی ایجاد می کنند به این روش، روش بسته می اطلاعت بیشتر دربارهجراحی بینی استخوانی[…]

عوارض عدم انجام دقیق جراحی بینی

عوارض عدم انجام دقیق جراحی بینی بهترین جراح بینی در تهران ، جراح بینی مشکلاتی که ممکن است بعد از یک جراحی ناموفق برای فرد به وجود آید می تواند وی را تا آخر عمر از جراحی پشیمان کند و یا اینکه جراحان بینی عمل ترمیم بینی را برای وی انجام می دهند تا حدودی اطلاعت بیشتر دربارهعوارض عدم انجام دقیق جراحی بینی[…]