روش های کاشت مو

روش های کاشت مو کاشت مو یک روش درمانی است که به شما کمک می کند در مدت زمان کم شاهد بهبود ریزش مو و کم مویی تان باشید. کاشت مو روشهای گوناگونی دارد. در این مقاله درمورد روشهای کاشت مو با شما صحبت خواهیم کرد. رایج ترین روش های کاشت مو FUT و FIT اطلاعت بیشتر دربارهروش های کاشت مو[…]

کاشت موی طبیعی

کاشت مو کاشت مو ، کاشت مو طبیعی ، روشهای کاشت مو در مورد روش های کاشت در نواحی طاس یا کم پشت سر یا ناحیه گیرنده(Recipient Area)می توان گفت که تقریبا تمامی تکنیک ها بجز تکنیک اسلیت گرافت (Slit Graft)که شامل ایجاد سوراخ با تیغ ها یا سوزن های ظریف در ناحیه گیرنده و اطلاعت بیشتر دربارهکاشت موی طبیعی[…]