شیر خوار مبتلا به رفلاکس آلرژیک

شیر خوار مبتلا به رفلاکس آلرژیک بروز آلرژی های غذایی در دوران کودکی یکی از  موارد شایع است  که در کودکان نمایان می شود . کودکانی که به دلایلی از شیر مادر تغذیه نمی کنند بیشتر در معرض این نوع آلرژی  قرار می گیرند . بسیاری از کودکان  به غذاهای خاصی آلرژی دارند . در اطلاعت بیشتر دربارهشیر خوار مبتلا به رفلاکس آلرژیک[…]