سینوزیت

سینوزیت متخصص گوش و حلق و بینی | سینوزیت در رابطه با بیماری های التهابی سینوس یا سینوزیت  بهتر است ابتدا بدانیم سینوس چيست؟ سینوس ها حفره های تو خالی هستند که از مخاط پوشیده شده اند و در سر، صورت و اطراف بینی قرار گرفته اند و به آن ها سینوس های اطراف بینی اطلاعت بیشتر دربارهسینوزیت[…]