بادی جت

بادی جت یک دستگاه و تکنولوژی جدید تخلیه و تزریق چربی می باشد. این روش مزایای زیادی نسبت به روش های قدیمی دارد. یکی از این مزیت ها استفاده مجدد چربی و تزریق آن به بافت های مختلف بدن می باشد تفاوت چربی برداشته شده توسط روش بادی جت با برداشتن چربی توسط روش دستی اگر چربی اطلاعت بیشتر دربارهبادی جت[…]