مراحل کاشت ابرو

مراحل کاشت ابرو کاشت ابرو طبیعی ، کاشت ابرو ، مراحل کاشت ابرو قبل از شروع کاشت ابرو در محل موردنظر ماده بی‌حسی تزریق می‌شود و به بیمار نیز آرام‌ بخش داده می‌شود و بنابراین بیمار در حال انجام کاشت ابرو کوچک‌ترین درد و ناراحتی احساس نخواهد کرد. موهایی که قرار است کاشته شوند از اطلاعت بیشتر دربارهمراحل کاشت ابرو[…]